10.Muharrem   Hüzün Dağı

Şehitlerin efendisi,cennet gençlerinin efendisi, Hüseyni duruşun sahibi, İslam peygamberi Hz Muhammed(saa) in torunu, Fatıma(as)nın  oğlu, İmam Ali (as)nin oğlu ve Hasan (as) nın kardeşi Allah ın kuranında Ahzab Suresi 33. Ayeti; Ey Ehl-i Beyt! Yüce Allah sizden, her türlü günahı, haramı, fenalığı, çirkinliği, basitliği uzaklaştırmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor. muhatabına mazhar olmuş ehliyetten.Daha saymakla bitmeyen ünvanlar kıyamete kadar devam edecek İmam Hüseyin(as) aynası…

Ergünay Elma

TASUA GÜNÜ

Tasua günü Aşura gününden, Kerbela katliamından bir gün önceki gündür. Bu günün önemi çok olup İmam Hüseyin’inin hayatını sonlandırılma çabasının ilk günüdür .

İmam Câfer Sâdık bu günle ilgili olarak şöyle buyuruyor: “Tasua, Hüseyin (a.s.)’ın kuşatma altına alındığı gündür.”( prof H. Baş imam Hüseyin kitabı s.515).

 

Hak ile Batıl savaşında devam eden ve hep Batılın sayıca üstün olduğu meşhur mesele  Kerbela dada devam ediyor bir yanda Ehlibeytin Hakkın temsilcisi Hüseyin’i duruş karşı tarafta Batılı temsil eden acziyet  ve zillet ehli Husayn b. Numeyr’i, Haccar b. Ebcer’i, Şeb’es b .Rib’i’yi, Şimr b. Zilcevşen’i, Ömer b.Sa’d’ ve onlarla olan sözüm ona müslümanlar vede arka planda Ebu süfyan soyundan devam eden muaviyenin oglu Yezit denen soysuz. 

 

Tasua günü, İmam Hüseyin çadırın önünde kısa bir süre uyukladı. Bu esnada, Ömer b. Sa’d’ın ordusu saldırı pozisyonuna geçti. Durumu uzaktan fark eden Hz. Zeyneb (a.s.), kardeşinin yanına gelerek onu uyarmak istedi.

“Hz. Zeyneb, “Kardeşim, düşman çadırlara yaklaşmak üzeredir” dedi.

İmam (a.s.) başını kaldırıp şöyle buyurdu: “Şimdi ceddim Resulüllah (s.a.v.)’i rüyada gördüm ki, bana şöyle buyurdu: “Torunum, yakın bir zamanda Benim yanıma geleceksin. 

İmam Tasua günü çok hutbeler irad etti onlardan bir taneside şudur .

 

Ceddim Resulüllah (s.a.v.) Irak’a çağrılacağımı, Ammura veya Kerbela denilen yerde şehid olacağımı bana haber vermiştir; işte bu vaad edilen sözün, şehadetin zamanı yaklaşmıştır.( prof H . Baş s.521 İMAM HÜSEYİN)

Bana göre yarın düşmanla karşılaşacağımız gündür.

Artık ben size izin veriyorum, siz serbestsiniz, biatimi sizden kaldırdım; Allah hepinizi hayırla mükafatlandırsın; bu gecenin karanlığından yararlanarak her biriniz Ehl-i Beyt’imden birisinin elini tutup kendi köy ve şehirlerinize dağılın, kendinizi ölümden kurtarın, çünkü bu insanlar sadece beni takip ediyorlar, beni ele geçirirlerse artık diğerleri ile işi olmaz, onlardan vazgeçerler( bakz prof Haydar Baş imam Hüseyin kitabı).

dedi ve hiçbiri ayrılmadı 72 yareni ile birlikte Tausa gecesini namazlarla, ibadetlerle, kuran okuyarak ve daha bir çok hikmetli hadiselerle geçirecek yarının kendilerinin son günü olacağını bilerek İmam Hüseyin ile kaldılar .İslamın ve Ehlibeyt in günülerde kıyamete kadar devamı vede Batılın karşısında Canı pahasına Haklı bir direniş ve Allah a tam bir teslimiyet ile Hz İmamın Tausa duruşu -Kerbela katliamı.

 

10.Muharrem günü 

Kerbela’da azmışlığın, kendini haklı görüp üç kuruş dünya menfaatini ilah edinmiş , üç

günlük dünya pahasına ölümsüzlüğü yakmış cahiller sürüsü , peygamber torunu , cennet Reyhanesini göremeyecek kadar kalpleri kararmışlar Allah ın rahmetinden yoksun hayvandan aşağı menfaat perestlerin karşısında Canını Allah a kurban etmiş tek gayesi Allah için olan , kendine biçilen kaderin zuhurunu bekleyen zerre itiraz etmeyen islamın diri kalmasına vesile olmuş ve ailesi ile yarenleri ile kurbanlar olmuş bir tas su dahi verilmemiş acımasızlığın her zerresini yaşamış , Hüzün dağı Şehidi Kerbela İmam hüseyin. 

 

Kerbela’da Ömer b. Sa’d ilk oku fırlatıyor ve kendisi ordudakileri cesaretlendiriyor , en az 5000 kişi ve karşılarında 72 kişi . Meleklerin ve gök ün ağladığı İmam Hüseyin ve yarenleri o gün 10 . Muharrem günü şehit ediliyor ve ailesi esir alınmış oluyor. 

 

Bu noktada prof Haydar Baş ın İmam Hüseyin kıtabından , İmamın şehit oluşunun hikmetini bize Ehlibeyti öğreten Üstadın cümleleri ile noktalayım: 

 

HİKMETLER

Bu ne büyük bir cesaret ve mücadele örneğidir ki, binlerce kişinin parçalamak için beklediği bir sırada ve kurtuluşun mümkün olmadığı bir anda yine de savaşa devam etme kararlılığını göstere- bilmek...

İnancın, teslimiyetin doruk noktası...

Cesaretin, azmin, kararlılığın, soğukkanlılığın zirvesi...

İmam (a.s.) gerçekten de şehitlerin efendisidir.

 

Allah İmam Hüseyinin şefaatine bizleri nail eylesin.