‘Bir müminde şu sekiz haslet bulunmalıdır’

Şüphesiz ilim müminin dostu, hilm (yumuşak huyluluk) veziridir. Akıl, askerlerin komutanıdır. Nezaket kardeşidir. İyilik babasıdır

<‘Bir müminde şu sekiz haslet bulunmalıdır’

İmam Cafer (a.s) buyurdu ki; "Bir müminde şu sekiz haslet bulunmalıdır; Sarsıcı olaylar karşısında vakur olmalı, belalara karşı sabırlı olmalı, bulluk zamanında şükreden olmalı, Allah'ın verdiği rızka kanaat getiren kimse olmalı, düşmanlarına haksızlık etmemeli, dostlarına yük olmamalı, bedenini yormamalı, insanlar ondan yana rahat etmeli.
 
Şüphesiz ilim müminin dostu, hilm (yumuşak huyluluk) veziridir. Akıl, askerlerin komutanıdır. Nezaket kardeşidir. İyilik babasıdır." (Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Cafer eseri sh:433)
 
İmam Cafer (a.s) buyurdu ki;

 

"Mümin dağdan daha izzetlidir. Bir dağdan, onu kazarak parçalar koparabilirsiniz ama müminin dininden hiçbir şeyi söküp alamazsınız." …
 
"Bir Müslüman kardeşi bir iş için müracaat ettiğinde, onun işi için uğraşan kimse Allah (c.c) yolunda cihat etmiş gibidir." …
 
"Bizi tanıyan her Müslüman'ın her gece ve gündüz amellerine bakması ve kendini hesaba çekmesi gerekir. Eğer yaptığı işlerin iyi olduğunu görürse, o işi daha da çoğaltmalıdır. Ama eğer kötü olduğunu görürse, kıyamet günü rezil olmamak için yaptığı kötü işlerden tövbe etmelidir." (aynı eser sh:434)
 
Müslümanın Müslüman üzerindeki hakları

Muallah b. Huneys rivayet ediyor; Ebu Abdullah'a (Cafer-i Sadık a.s) dedim ki; Müslüman'ın Müslüman üzerindeki hakkı nedir?
 
Buyurdu ki; "Müslüman'ın Müslüman üzerinde, yerine getirilmesi zorunlu olan yedi hakkı vardır. Bu hakların her birinin yerine getirilmesi vaciptir. Eğer bu haklardan birini yerine getirmezse, Allah'ın (c.c) velayetinden ve itaatinden çıkar. Onda Allah'ın (c.c) hoşnut olacağı bir şey olmaz."
 
Dedim ki; Canım sana feda olsun. Bunlar (haklar) nelerdir?
 
Buyurdu ki; "Ey Mualla! Sana şefkat duyuyor, bunları zayi etmenden, gereği gibi korumamandan, öğrendikten sonra uygulamamandan korkuyorum"
 
Dedim ki; "Güç ancak Allah'tandır."
 
Dedi ki; "Hakların en basiti, kendin için istediğin şeyi onun içinde istemen, kendin için hoşlanmadığın şeyi onun içinde hoşlanmamandır."
 
İkinci hak; Müslüman kardeşini kızdırmaktan sakınman, onun rızasına uygun ve emrine itaat etmendir.
 
Üçüncü hak; Canınla, malınla, dilinle, elinle ve ayağınla ona yardım etmendir.
 
Dördüncü hak; Onun gözü, rehberi, aynası olmandır.
 
Beşinci hak; O açken doymaman, o susuzken suya kanmaman ve o çıplakken giyinmemendir.
 
Altıncı hak; Eğer senin hizmetçin varsa ve Müslüman kardeşinin hizmetçisi yoksa hizmetçini ona göndermen, onun elbiselerini yıkaması, yemeğini yapması ve yatağını hazırlamasıdır.
 
Yedinci hak; Ona ettiğin yemine bağlı kalman, davetine icabet etmen, hastasını ziyaret etmen, cenazesine katılman, bir ihtiyacı olduğunu duyduğun zaman derhal bu ihtiyacını gidermeye çalışman, onu senden istemek zorunda bırakmaman, bilakis ondan önce davranıp ihtiyacını gidermendir.
 
Bunları yaptığın zaman kendi velayetini, onun velayetine, onun velayetini, kendi velayetine bağlamış olursun." (aynı eser sh:440) H: Akın Aydın