HADİS-İ ŞERİFLERDE KIYAMET ALAMETLERİ I

 Hadis-i şeriflerde kıyamet alametleri; Resulullah (s.a.a) Karanlık gecenin parçaları gibi olan fitnelerden önce, hayırlı ameller işleyiniz. O fitne geldimi kişi mü’min olarak sabah’a erer, Kafir olarak akşam’a girer.

HADİS-İ ŞERİFLERDE KIYAMET ALAMETLERİ I
Gökhan Demir

HADİS-İ ŞERİFLERDE KIYAMET ALAMETLERİ I

     Mü’min olarak Akşam’a erer, kafir olarak sabah’a erer. Basit bir menfaat karşılığı dinini satar. Kıyamet yalancı deccallar çıkmadıktan sonra kopmaz.

 Deccal Müslümanların içinden çıkacak. Deccal çıktığı vakit beraberinde su, ateş vardır. Ancak halkın ateş olarak gördüğü tatlı sudur. Halkın su olarak gördüğü yakıcı bir ateştir. Sizden kim o güne ererse halkın ateş olarak gördüğüne düşmeyi kabul etsin, çünkü o  tatlı soğuk su’dur.

''Şu bir gerçektir ki ümmetim adına korktuğum en önemli şey dalalete sapmış, saptıran yöneticiler ve önderlerdir.''

  Ümmetimden bazı guruplar hak olan İslam’dan saparak müşriklere (Ehl-i kitaba iltihak ederler, onların dinlerine girmesi).

  Ümmetim için en çok saptırıcı imamlardan korkarım.

  Ümmetim arasına kılınç bir defa girdimi artık kıyamet gününe kadar kaldırılamaz.

  Ümmetimden bir kısım kabileler müşriklere iltihak etmedikçe, ümmetimden bir kısım kabileler putlara tapmadıkça kıyamet kopmaz.

   Ümmetimde otuz tane yalancı deccal çıkar, hepside kendisinin peygamber olduğunu iddia edecek. Hâlbuki ben peygamberlerin mührüyüm, benden sonra peygamber yoktur.

  Ümmetimden bir gurup hak üzerinden olmaktan geri durmaz, onlara muhalefet edenler, onlara zarar veremez.

 Ümmetim de ihtilaflar ve ayrılıklar meydana gelecek onlardan bir gurup sözleri ile güzel olacak amelde kötü olacaklar kur’an okuyacaklar ancak köprücük kemiklerinden aşağı geçmeyecek. Bunlar ok’un yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar, Onların dine dönmesi mümkün değildir, bunlar mahlûkatın en şerlileridir. Onları öldürene ve bunlar tarafından öldürülene ne mutlu.

  Onlar insanları kur’an-a çağırırlar fakat Kitap’tan zerre kadar nasipleri yoktur.

 Kıyametten önce altı şey olur, onlardan biri sizinle rumlar arasında barış imzalanır ama düşmanlarınız anlaşmayı bozar. Her birlikte 12000 asker olan 80 birlikle 1 milyon askerle üzerinize saldırırlar. Kıyametten önce olacak olan büyük savaşta müslümanlar gota bölgesinde ki Şam şehirine toplanacaklar o Suriye’nin en iyi şehridir.

 Fitneden eser kalmayıncaya kadar Allah (cc) yolunda mücadele ediniz. (Bu fitne Müslümanların İslam’ı ve Resulünü terk ederek, müsriklerin hırıstiyanların ve yahudilerin dinlerine girmeleridir)

   Bu büyük fitne avenilerinin ırağa da musallat olacak, Irak’a ölçeği ve dirhemi verilmeyecek, Şam’a da ölçeği ve dirhemi vermeyecek, Mısır’a ölçeği ve dinarı vermeyecek, başladığınız yere döneceksiniz dedi ve üç kere tekrar etti.

 Devam edecek