Milli Ekonomi Modeli Projelerinden Vatandaşlık Parası Projesi Almanya’da Gündem

 

Oktan Erdikmen'in Sunumuyla Avrupa Gündemi

 

* SPD seçim programı: Çocuk parası 2 katına çıkacak

* Almanya'da vaka sayısı 7 bine, insidans 119’a düştü

* Avusturya'da kapanma 19 Mayıs'ta bitiyor

* Belçika'da sahte "Kargonuz yolda" SMS'leri

 

 

Milli Ekonomi Modeli Sosyal Yardımlar Başlığı;

 

Sosyal Devlet’in bir diğer da sosyal desteklerdir. Bunun başında “vatandaşlık maaşı” gelmektedir. Sosyal Devlet, ayrım yapmaksızın bütün vatandaşlarına maaş verecektir.

Bir diğer sosyal destek ise, “belli gelirin altında kalan gruplardan vergi alınmaması”dır. Bu ülkemiz şartlarında yıllık, –2006 yılı için– 100 milyar ve altıdır.

Öte yandan, Sosyal Devlet tarafından isteyen herkese sağlanacak olan sıfır faizli kredi imkanı, kabiliyeti olan herkesin aynı zamanda önünü açmakta  ve gerçek özgürlüğün toplumsal alanda yakalanmasını sağlamaktadır; böylece toplum, aynı zamanda “üretici toplum” olmaya dönüşmektedir.

Bu manada Sosyal Devlet, demek “gerçek özgürlükler devleti” demektir.

Tarım kesimi sübvanse edilmeli; devlet ekonomiye müdahil olarak hem tüketici, hem de üretici kimliği ile piyasalarda bulunmalıdır. Devlet, yer altı kaynaklarını milleti ile birlikte işleterek hem kendi finansmanı için, hem de vatandaşları için ek destek gelirler oluşturmalıdır.

Milli Devlet, gerçek “Sosyal Devlet”tir; çünkü, insandan yola çıkarak, insan ihtiyaçlarının karşılanması, onun huzur ve refahının sağlanması için beşikten mezara kadar tüm hayatını garanti altına alacak projeler, kaynaklarıyla tek tek ortaya konulmaktadır.

Milli Devlet, gerçek Sosyal Devlet’tir; çünkü, fertlerin memnuniyetinin en yüksek düzeyde temin edildiği tezimizde, kişinin devleti ve toplumla olan barışı da bu sayede sağlanmaktadır. Devlet–millet kaynaşması ancak kendine ekonomik ve sosyal açıdan güveni tam bireylerin olduğu toplumlarda sağlanacaktır.

Milli Devlet, gerçek Sosyal Devlet’tir; çünkü, Milli Ekonomi Modeli ile kişilere proje mukabili faizsiz kredilerin verilmesi ile sadece parası olanın değil,isteyen her vatandaşının emeğinin devreye girmesini sağlamaktadır.

Milli Devlet, gerçek Sosyal Devlet’tir; çünkü, sadece belli menfaat gruplarını değil, toplumun her kesimini gözeten devlet anlayışında, her üretim kademesindeki vatandaşının sosyal hakları, ücretleri ve tüm menfaatleri devlet garantisindedir.

Milli Devlet, gerçek Sosyal Devlet’tir; çünkü, tam istihdamın sağlandığı, “tüketim yanlısı analiz” ve politikalarla arz ve talep dengesinin yakalandığı Milli Ekonomi Modeli’yle “sürekli büyüme”yi formülleştirmekte, çağımızın en temel problemlerinden biri olan işsizliğe çözüm getirilmektedir.

Milli Devlet, gerçek Sosyal Devlet’tir; çünkü, devlete ait kaynakların tamamının, “millete ait” olduğu gerçeğinden hareketle yeraltı kaynaklarını devlet–millet ortaklığıyla işleterek gelirini millete dağıtılmakta; geliri 100 milyarın altındaki kesimden vergi alınmamakta; devletin gelir kaynakları sadece vergilerle sınırlı tutulmayarak senyoraj hakkı devreye koyulmaktadır.

Sosyal Devlet / Milli Devlet, elde ettiği gelirlerle vatandaşlık maaşı projesi ile her vatandaşına maaş bağlamaktadır.

Ev hanımlarına emeklilik hakkı ve doğum yapan her anneye de ikramiye sunmakta, çocuk maaşı vermektedir. Gençleri uzun vadeli faizsiz kredilerle evlendirmektedir. KOBİ’lere, sanayiciye, küçük esnafa proje mukabili faizsiz kredilerle iş ve yatırım imkanı sağlamaktadır. Bütün bunlar Sosyal Devlet olamanın gereğidir.

Sosyal Devlet, kimsesiz yaşlılara maaş bağlamakta, isteyen tüm lise mezunlarını sınavsız üniversiteye almakta, üniversiteliye ise burs sağlamaktadır.

Evi olmayana uzun vadelerle faizsiz kredilerle ev yapacak olan Sosyal Devlet, tarım kesimine, çiftçiye avans ve faizsiz üretim desteği vermektedir.

Şehit yakınları, dul ve yetimlere sahip çıkarken; emeklilerin maaş kesintilerini kaldırarak onların yüzünü güldürmektedir… Böylece gelir, belli kesimlere değil, milletin tamamı arasında adil bir şekilde paylaştırılmaktadır.

Milli Devlet, gerçek Sosyal Devlet’tir; çünkü, “insan için devlet” anlayışını hayata geçiren tezde insan hakları, kişinin doğuştan getirdiği haklardır.

Temel hak ve hürriyetlerin tamamının devlet garantisinde yaşanılması ve korunması, model için vazgeçilmez bir ilkedir. Toplum içinde yaşayan fertlerin bu haklardan kaynaklanan özgürlükleri de yine devlet güvencesindedir.

 

Kaynak: https://www.milliekonomimodeli.com/makale.php?id=88