SEREBRAL PALSİ ”NEYİ MERKEZ ALDIĞINIZ ÖNEMLİ”

SEREBRAL PALSİ

NEYİ MERKEZ ALDIĞINIZ ÖNEMLİ

Dünya üzerinde çok fazla sayıda türü olan bu türler içinde de bile farklılık barındıran ender engel durumudur Serebral Palsi. Bunun yanına birde ona eşlik eden Distoniği eklersek durum daha da kaotik hale geliyor.

Bedenin sadece belli bir noktasını değil, birden çok noktayı etkileyebiliyor. Bu sebeptendir ki birçok kaynakta çoklu engel türü olarak karşılığını bulmakta ve hemen hemen hiçbir Serebral Palsi bedensel etkilenme anlamında bir diğerine benzememekte.

Şimdi bu kadar farklı muhtevayı bünyesinde barındıran bir Engel türüne Fix menü misali tedavi veya fizyoterapi uygulamalarını doğru bulmuyorum.

Bana göre nasıl ki eğitim sistemi içine dahil ettiğimiz çocuklara Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) yapıyorsak Serebral Palsili bireye de kişiye özgü onun ihtiyaçlarını temel alan bireyselleştirilmiş tedavi ve fizyoterapi uygulanmaları yapılmalıdır.

Kısacası Serebral Palsi değil Serebral Palsi Lİ merkez alınmalıdır..   

SEREBRAL PALSİ
”NEYİ MERKEZ ALDIĞINIZ ÖNEMLİ”
Oğuz Kul

SEREBRAL PALSİ ”NEYİ MERKEZ ALDIĞINIZ ÖNEMLİ”