TÜRKİYE’NİN PETROL ZENGİNİ OLDUĞU BELGELERLE İSPATLANDI

Türkiye'de petrol var mı, yok mu? Bu konuda farklı farklı açıklamalar zaman zaman geliyor. Acaba hangisi doğru? Geçmişte yapılan şu açıklamalar, Türkiye'nin petrol konusunda fakir olmadığını ortaya koyuyor;

• 1990 yılı Ekim ayında yayınlanan Amerikan ve Sovyet uzay raporlarına göre, Türkiye, "petrol denizi üzerinde olan bir ülke" olarak belirtilmiştir.

• TPAO Genel Müdürlüğü görevinde bulunan ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı da yapan Dr. İhsan Topaloğlu, 9 Aralık 2004 tarihinde yaptığı açıklamada "Türkiye bir petrol denizinin üstünde" ifadelerini kullanmıştır.

• Türkiye'de 20 yıl Shell Petrol Şirketi'nin Genel Müdürlüğü'nü yapan Anthony Hages, "Petrol ile ilgilenen ABD şirketleri bilirler ki, Türkiye petrol okyanusu üzerinde oturmaktadır" demiştir.

• Amerikan Uzay Araştırma Merkezi (NASA) raporunda, "Türkiye petrol denizi üzerinde yüzen ülke" olarak belirtilmiş ve Karadeniz, Van Gölü çevresi, Tuz Gölü ve çevresi, Güneydoğu Anadolu, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Siirt ve Hakkâri yörelerinde bulunan zengin petrol yataklarına dikkat çekilmiştir.

• 1989 ile 1990 yılları arasında Rusya Başbakan Yardımcısı olan Lev Voronin, şu açıklamayı yapmıştır: "Uzay çalışmaları, uzaydan çekilen yeraltı haritaları, Türkiye'nin petrol zengini olduğunu ortaya koydu." Türkiye'de ilk petrol, Batman'ın Raman Dağı'nda bulunmuştur ve ilk petrol kuyusu 1948 yılında hizmete açılmıştır. Tüpraş Batman Rafinerisi 1953 yılında hizmete girmiştir. Yani bu tarihten sonra Türkiye hem petrol çıkarmıştır hem de rafinerisinde bu petrolü işlemiştir. Lozan'a göre bir kısıtlama ya da bir yasak olsa Türkiye böyle bir adım hiç atabilir miydi? Peki 'Lozan'a göre Türkiye petrol çıkaramaz' iddialarına ne demeli? yenimesajtv'ye özel açıklamada bulunan gazeteci-yazar Murat Çabas, 'Lozan'a göre petrol çıkaramayız' iddiasının bir safsata olduğunu belgelerle ispatladı.